BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ
  • Báo giá Thi công phần thô GIÁ CHỈ TỪ 2,900,000 VNĐ
  • Báo giá xây nhà trọn gói GIÁ CHỈ TỪ 4,000,000 VNĐ
  • Báo giá sửa nhà GIÁ CHỈ TỪ 1,500,000 VNĐ

BẢNG GIÁ

TRANG CHỦ / BẢNG GIÁ

Báo giá sửa nhà

GIÁ CHỈ TỪ
1,500,000 VNĐ

XEM CHI TIẾT

Báo giá xây nhà trọn gói

GIÁ CHỈ TỪ
4,000,000 VNĐ

XEM CHI TIẾT

Báo giá Thi công phần thô

GIÁ CHỈ TỪ
2,900,000 VNĐ

XEM CHI TIẾT